Sõimerühmade lapsevanemad võivad tulla lapsi lasteaiaga harjutama alates 15. augustist