Lastevanematel palume  vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte tuua. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse koju jätmiseks, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transpordisektor jms) ning abivajavate perede lastele ja erivajadusega lastel.

Lasteaias ei ole lubatud huvihariduse ja- tegevuse korraldamine.

Lugupeetud lapsevanemad, kui lapse lasteaeda toomine alates 15.03 on vältimatu,  palume reedel kella 14.00iks teavitada rühmaõpetajat või lasteaeda telefonil 3221557