Lugupeetud lapsevanemad. 

Täpsema info lõpetamiste ja  lasteaia edasise töökorralduse kohta edastame 20. maiks.