Esmaspäeval, 30.novembril süütame ühiselt kell 9.00 saalis esimese advendi küünla.
Esmaspäeval, 7.detsembril süütame ühiselt teise advendi küünla.
Esmaspäeval, 14.detsembril süütame ühiselt kolmanda andvendi küünla
Esmaspäeva, 21-detsembril süütame koos neljanda advendi küünla