Kunda Lasteaeda Kelluke tunnustati osalemise eest haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“

17.oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud haridusprogrammi Ettevõtlik kool Haridusfestivali  fookus oli sel aastal õpetajatel, täpsemini “õpetajad õpetavad õpetajaid”. Maailm muutub ja aina enam saame tunnistust, et me ei saa enam õpetada vanaviisi. Hoopis olulisemad on tulevikuoskused! Oma mõtteid õppimisest ja õpetamisest jagas meiega päeva alguses Roland Tokko, kes on Aju Akadeemia asutaja ja 2018 aastal ilmunud raamatu 12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma, autor. Haridusfestival pakkus õppuritele, õpetajatele, koolijuhtidele ja lastevanematele erinevaid töötubasid. Päeva teises pooles toimus üle-eestilise Ettevõtliku kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev“ võitjate väljaselgitamine.   Seejärel anti välja Ettevõtliku õppe standardi  kvaliteeditunnused.  Vastavus standardile näitab huvigruppidele, et õppeasutus kasutab süsteemset kvaliteedijuhtimissüsteemi, viies regulaarselt läbi enesehindamisi ja läbides välishindamise, mille tõendamiseks väljastatakse kvaliteedimärk koos autahvli ja lipuga. Baasstandardi tunnistus anti välja ka Kunda lasteaiale Kelluke, mis tõendab ettevõtliku õppe rakendamist Kunda lasteaias.

Elle Türkel

Viru- Nigula valla lasteaia õppejuht