Haridus-ja teadusministeeriumi käskkirjaga nr 1.1-2/19/201, 02.07.2019 on muudetud käskkirja nr 59, 31.01.2005 „Koolitusloa andmine Kunda Linna Lasteaed Kelluke“ ning sõnastatud käskkirja punkti 1 järgmiselt: „Annan koolitusloa Viru-Nigula Vallavalitsuse hallatavale Viru-Nigula valla lasteaiale Kelluke õppe korraldamiseks koolieelses lasteasutuses.“

Alates 1.septembrist töötab Viru-Nigula lasteaed Kelluke kolmes majas.

  • 8 rühma Kunda linnas Koidu tn 75
  • 3 rühma Viru-Nigula alevikus Maarja tn 9
  • 3 rühma Aseri alevikus Kooli tn 2

Lugupidamisega

Tatjana Vallaste
lasteaia direktor