Alates oktoobrist muudetud Kunda linna lasteaia Kelluke kodukorras punkt 2.11

Toidult mahavõtmiseks tuleb teatada lapse puudumisest lasteaeda hommikul kuni kella 12.00ni, siis on laps toidult maha võetud teatamisele järgnevast päevast. Sama kehtib ka teatamise kohta lapse lasteaeda tulekust, järgmisel päeval lasteaeda tulekust teatada eelmise päeva hommikul enne 12.00, hilisema teatamise korral ei ole võimalik saada hommikusööki.