30. märtsil käisid lasteaias külas sõpruslaeva Tasuja meeskond. Muumide ja Siilide rühma lapsed esitasid mitmeid laule, tantsisid piraadi tantsu, mängisid meremängu. Ühiselt tantsiti traditioonilisi tantse- olkapää ja Sutsi-satsi. Edasi läksid sõbrad rühmadesse, kus õpetajad olid ettevalmistanud erinevaid vahvaid tegemisi. Muumides vesteldi meremeeste tööst, lapsed küsisid erinevaid mereteemalisi küsimusi, hiljem paluti meremeestel joonistada Muumimaa ning lapsed joonistasid hoopis oma nägemise järgi Tasuja laeva. Mõmmides joonistati paberile mereteemaline pilt, Sipsikutes olid lapsed ettevalmistanud suure merepildi, kleepinud peale kalad ja palusid meremehel joonistada merele ka laev. Siilides volditi laevukesi ja mütsi. Krõllides mängiti meremängu, loendati lapsed kokku, nimetati laeva erinevaid kohti. Muumiderühm kinkis tänutäheks taaskasutusmaterjalist meisterdatud paadi, kuhu sisse olid pandud laste head soovid. Siilide rühm kinkis meisterdatud laeva, kus olid peal kaks mehikest. Täname Tasuja meeskonda kingituse eest ja meeldiva külaskäigu eest.