Kiisude rühm osaleb Europe Code Weekil.
"Linnud kogunevad rändeks paaridesse"
Tegevuses osalesid Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke Kiisude rühma 5 aastased lapsed.
Eesmärgid: Laps suudab tegevusele keskenduda pikemaks ajaks, orienteerub alusel (edasi, tagasi, otse, paremale, vasakule), oskab loendada, tunneb numbrid 1-6, tunneb mõistet paar, oskab käsulauale liikumise koodide abil robotile sobivad juhised anda.
Vahendid: Matatalab, alusmatt kuue erineva rändlinnuga.