Kellaaega laetakse...
 Koidu 75, Kunda
Lääne-Virumaa 44108
 +372 322 1259 (juhataja)
 +372 322 1557 (õp.tuba)
lasteaed[ät]kunda.ee

Reg.nr. 75020523
Kood EHISes: 1476

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma rühma esindaja. Hoolekogu on alatiselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
 2. annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekal kasutamisel
 3. teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamise
 4. otsustab lapse toidukulupäevamaksumuse
 5. otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi
 6. hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
 7. oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja
 8. hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul

Kunda linna lasteaia Kelluke hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal:

 1. Tibude rühm – Leila Anga
 2. Jänkude rühm – Moonika Rander
 3. Siilide rühm – Endo Valving ( hoolekogu aseesimees)
 4. Kiisude rühm – Kristjan Vodja ( hoolekogu esimees)
 5. Krõllide rühm – Tairi Tambik
 6. Sipsikute rühm – Regle Sepik
 7. Muumide rühm – Elle Morel-Sipria
 8. Mõmmide rühm – Anneli Uueni
 9. Õpetajate esindaja – Elle Türkel
 10. Linnavalitsuse esindaja - Helgi Luik

Viimati uuendatud lehekülge: Laupäev, 04. August 2018 16:51

Meil on lehel 84 külalist ja 0 liiget