Kellaaega laetakse...
 Koidu 75, Kunda
Lääne-Virumaa 44108
 +372 322 1259 (juhataja)
 +372 322 1557 (õp.tuba)
lasteaedlasteaedkelluke.ee

Reg.nr. 75020523
Kood EHISes: 1476

Kunda Lasteaed Kelluke - Laste seas on kulla hinnas Kellukene Kunda linnas

Kunda linna lasteaed Kelluke asub aadressil Koidu 75. Tüüpprojekti järgi ehitatud 280-kohaline lastepäevakodu avati 17. märtsil 1986. Tööd alustati kümne rühmaga (viis eesti ja viis vene õppekeelega rühma). Lapsi oli kokku 261 ja töötajaid 46. 1987/88 õ.-a. avati veel kaks vene õppekeelega sõimerühma ja suleti eesti õppekeelega sõimerühm. Töötajate arv oli kõige suurem 1989/90 õ.-a. - 60.

Varem on Kundas lasteaiad töötanud Ehitajate 5 ja Mäe 11. 1992.a. lahkus lasteaed Kelluke tsemenditehase alluvusest ning on alates 1. jaanuarist 1993 linna hallatav asutus. 1993/94.õ.-a. alustati kahe vene- ja kolme eestikeelse rühmaga. 1997. aastal kolis ka Mäe 11 asunud lasteaed ühte hoonesse Koidu 75. Ehitajate 5 on praegu munitsipaalomandis elumaja ning Mäe 11 asub mtü Kunda Elulõng eakate päevakeskus.

2018/2019. õppeaastal on lasteaias kaheksa rühma - kaks sõime- , viis aiarühma ja üks sobitusrühm, kokku 152 last. Täituvus kõikides rühmades. Rühmades toimub õppe-kasvatustöö eesti keeles. Lasteaias töötab kvalifitseeritud personal.

Lasteasutuse töötajate koosseisus on 30 ametikohta: direktor, õppealajuhataja, tervishoiutöötaja (0,6), logopeed (0,4), eesti keele õpetaja (0,5) rühmaõpetaja (16), muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, õpetaja-abi (8).

Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad on: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine ja muusika. Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, projektiga Kiusamisest vaba lasteaed, ettevõtlik kool võrgustikuga. Samuti juhitakse meie majast tervise ainesektsiooni tööd. Alates 2017.a. korraldab lasteaed heategevusjooksu.

Õppekasvatustöö toimub lõimitud tegevuste kaudu kogu päeva jooksul. Traditsioonilised üritused on: Mihklipäeva laat, spordipäevad, vabariigi aastapäeva aktus, lasteaia sünnipäev, lastekaitsepäeva, tarkusepäeva ning teatri- ja emakeelepäeva tähistamine. Kolm korda õppeaasta jooksul käib lasteaias külas teater. Rühmadesiseselt peetakse aastaaegade ja rühmade sünnipäevi ning mitmeid tähtpäevadega seotud pidusid nii koos lastevanematega kui ka ilma. 

Lasteaial on oma loodusrada ja spordisaal.

Lasteaias tegutseb Beebikool, rütmika-ja lauluring ning tütarlaste võimlemisring. Valmistame kooliks ette koolieelikuid, kes ei käi lasteaias.

Arendame koostööd teiste linna asutustega: muusikakooli kontserdid meie majas on kasvanud traditsiooniks, linna raamatukoguga koostöös tutvustatakse pedagoogidele ja  lastele uusi raamatuid, raamatukogutöötaja juhendamisel toimuvad jututoad ja meisterdamine nii raamatukogus kui ka rühmades. Koostöös klubiga on toimunud kontserte ja tähtpäevade tähistamisi. Tihe koostöö on kooliga. Spordikeskuses käivad koolieelsete rühmade lapsed iga nädal ujumas. Õpetaja Katri eestvedamisel käivad lapsed erinevatel tähtpäevadel külas Kunda linna tervise- ja hooldekeskuses.

Lastevanemate osalustasu lasteaia kohamaksumuse katmisel on 21 € kuus ühe lapse kohta. Alates 2018.a toitlustab lasteaeda VIRUMAA KOOLITOIT. Toidupäeva maksumus on 2.15 € päev. Lapsed saavad koolipiima ja kooli puuvilja.

Lapse lasteaeda tulekul sõlmib lapsevanem lasteaiaga lepingu lapse koha kasutamise kohta ja Virumaa Koolitoit OÜ-ga toitlustamise kohta.
Lastevanemate teavitamiseks on lasteaed koostanud voldiku.


Meie missioon

Toetada last tema arengus ainulaadseks ennast ja teisi austavaks õnnelikuks iseseisvaks isiksuseks.

Meie Visioon

Hea mainega lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed kui täiskasvanud.

Meie jaoks on tähtsad

  • lastesõbralikkus ja individuaalsuse arvestamine
  • loovus ja loovad isikud
  • koostöö lastevanematega
  • tervis
  • elukestev õpe
  • meeskonnatöö
  • head suhted

Toetada last tema arengus ainulaadseks ennast ja teisi austavaks õnnelikuks iseseisvaks isiksuseks


Viimati uuendatud lehekülge: Teisipäev, 17. September 2019 20:24

Meil on lehel 100 külalist ja 0 liiget